CAT/BAT/GAT

Esther Pot, Praktijk voor Massage en Reflexologie is aangesloten bij beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten.

De behandelingen die in mijn praktijk gegeven worden, worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dat wil niet zeggen dat er geen controle is op de kwaliteit van de behandelingen, de gegevensverwerking en bijvoorbeeld de hygiëne in de praktijk. Om u goede zorg te garanderen ben ik aangesloten bij het CAT. De licentie hiervoor wordt verkregen door te voldoen aan een eisenpakket met betrekking tot opleiding en professionaliteit.

Klik hier voor de website  van het CAT.                                     

Tevens voldoe ik aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). In deze wet is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg(verlener).

Natuurlijk heeft het de voorkeur dat we er samen uitkomen als er iets is, dus laat het alstublieft weten als u niet tevreden bent.

Klik hier als u een klacht wilt indienen.